Pranje cisterni

Oblak Logistic za Vas na siguran i brz način vrši pranje cisterni.

Da bi se kvalitetno obavio transport tečnih tereta proces pranja cisterni je jedan od najvažnijih detalja.

Nakon završenog tretmana u našoj perionici sa najmodernijim uređajima, dobijate besprekornu čistoću u unutrašnjosti cisterne, kao i na svim ulaznim i izlaznim cevima.

U zavisnosti od potreba naših klijenata, koristimo tehnologiju pranja pod pritiskom, hladnom i toplom vodom i raznim deterdžentima kako bi postigli najbolji efekat.

Oblak Internacional obavlja i uslužno riboutovanje IBC kontejnera, koje je posebno interesantno firmama koje imaju ove kontejnere kao povratnu ambalažu.

 

Bezbedan, siguran i brz – OBLAK LOGISTIC!